Биологийн өндөр идэвхитэй бифидобактерийн омгийн судалгааны дүнгээс

Хэвлэлийн нэр: Хүн ба хүнс”, №3

Зохиогч:  Л.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-09-24

Хуудас дугаар: 35-38

Өгүүллийн хураангуй:

Байгалийн янз бүрийн эх үүсвэрээс бифидобактерийн өсгөврүүд ялган тэдгээрийн төрөл зүйлийг ДНХ бүтцээр нь танин тодорхойлж, олон улсын бичил биетний ангилалтай харьцуулан дүгнэв. Өсгөврүүдийн морфологи, физиологи, биохимийн шинж чанарыг зориулалтын тусгай орчин дээр сорин тодорхойлж, үйлдвэрлэл-технологийн ач холбогдолтой оигуудыг сонгов.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #өсгөвөр #үржил #тэжээлт орчин #ялгалт #өсөлт #морфологи #баяжуулалт

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020