Холболтын техник ба дохиоллын нэр томъёо

Хэвлэлийн нэр: Мэдээлэл холбооны "Билэг" сэтгүүл 2006 он №12

Зохиогч:  Т.Лхагвасүрэн

Хамтран зохиогч: [Ц.Ариунаа:J.TC13]

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-12-26

Хуудас дугаар: 35-36

Өгүүллийн хураангуй:

Харилцаа холбооны нэр томъёо" багц стандартууд батлагдаж энэ нь тус салбарт ашиглагдаж байгаа техник технологийн нэр томъёо, тодорхойлолтыг тогтоож инженер техникийн ажилтанууд болон их дээд сургуулийн оюутануудын дунд мэдээллийн нэр томъёоны нэгдмэл ойлголтыг хангах, цаашид эрдэм шинжилгээ, техник технологийн бүтээл, стандарт, техникийн баримт бичиг боловсруулах зэрэгт мөрдөх суурь баримт бичиг болох юм. БИЛЭГ сэтгүүл уншигчдын мэдээлэл холбооны технологийн англи хэлний мэдлэгт тустай байж магад  хэмээн сэтгүүлдээ англи монгол хэлээр зэрэгцүүлэн 2005 оны №1-ээс эхлэн цуврал нийтэлж байгаа билээ. Энэ дугаарт цахилгаан холбооны холбогдолтой нэр томъёог хүргэж байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ерөнхий сувгийн дохиолол #сувгийн холбоотой дохиолол

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Лхагвасүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020