Deep Learning Approach for Very Similar Objects Recognition Application on Chihuahua and Muffin Problem

Хэвлэлийн нэр: Carnegie Mellon University, Arxiv.org, Computer Science, Artificial Intelligence

Зохиогч:  Т.Энхтогтох

Хамтран зохиогч: [Т.Энхтогтох:J.SW04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-01-29

Хуудас дугаар: 10

Өгүүллийн хураангуй: Сүүлийн 2 жил орчмийн хугацаанд орчин үеийн хиймэл оюуны мэргэжилтэн, эрдэмтэн, судлаачдын дунд томоохон асуудал болон гарч ирж байсан маш төсөөтөй обьектүүдийн өндөр нарийвчлалтай таних аргыг энэ судалгааны ажлаар хамгийн түрүүнд олон улсад боловсруулан гаргасан болно. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Deep Learning #AI

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Энхтогтох

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020