Эрдэм шинжилгээний бүтээлд эшлэлийг бичих жагсаалтын арга

Хэвлэлийн нэр: МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. №10/133.

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-05-06

Хуудас дугаар: 260 х., 39-47х

Өгүүллийн хураангуй:

“Эрдэм шинжилгээний бүтээлд эшлэлийг бичих жагсаалтын арга” /Ц.Балжинням, Н.Хүүхэнжимээ. //МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. №10/133. УБ, 2013, 260 х., 39-47х

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #зохиогчийн эрх #эшлэлийн шинжилгээ #судлаачийн ёс зүй #зохиолын хулгай #эшлэл цохолт #эх сурвалж #Эшлэл #эшлэлийн үүрэг

Хавсаргасан файл:

tsbaljinnyam@yahoo.com

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020