Цахилгаан хөдөлгүүрийн гэмтлийг багасгах аргын судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ЭХИС ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: А.Базаррагчаа,Б.Бат-Эрдэнэ

Хэвлүүлсэн огноо: 2003-04-08

Хуудас дугаар: /49-59-р тал /

Өгүүллийн хураангуй: Цахилгаан хөдөлгүүрийн гэмтлийг багасгах арга         

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020