Үр тариаг өнгөөр ялгах аргын судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Хүнс судлал - 2013

Зохиогч:  А.БАТМЄНХ

Хамтран зохиогч: Б.Солонго

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-08-24

Хуудас дугаар: 24

Өгүүллийн хураангуй: Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, чанарын шаардлага хангасан гурил үйлдвэрлэхэд технологийн процессын зарим дамжлагад компьютерийн автоматжуулсан системийг нэвтрүүлж түүхий эд, завсрын болон эцсийн бүтээгдэхүүний чанарыг хянах асуудал нь чухал юм. Иймд тариа цэвэрлэх ажиллагааны явцад чанарын шаардлага хангахгүй буудайг өнгөөр ялгах аргын судалгааг хийж гарсан үр дүнг энэхүү өгүүлэлд оруулав.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #дүрс боловсруулалт #програм #тоон систем #буудай #хувиргалт

Өгүүлэл нэмсэн: А.БАТМЄНХ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019