Цахим хичээлийг боловсруулах арга зүйн онцлог

Хэвлэлийн нэр: БХИС-Холбоо мэдээллийн өнөө ба ирээдүй-2013. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл.

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-02-27

Хуудас дугаар: 232 х., 123-130х

Өгүүллийн хураангуй:

“Цахим хичээлийг боловсруулах арга зүйн онцлог” / Ц.Балжинням, Х.Тамир Б.Болормаа. //БХИС -Холбоо мэдээллийн өнөө ба ирээдүй-2013. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ, 2013.02.27, 232 х., 123-130х

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хичээлийн төлөвлөлт #цахим сургалт #е-хичээлийн аргазүй

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019