Some Properties of Volterra operator

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС Хэвлэх Үйлдвэр

Зохиогч:  Д.Цэдэнбаяр

Хамтран зохиогч: [Д.Буянтогтох:E.MT12]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-07-05

Хуудас дугаар: 14-17

Өгүүллийн хураангуй: We study the Caley transform generated by the classical Volterra operator on Hilbert space. Also study the contraction property an accretive operators.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Volterra operator

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Цэдэнбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020