Дулааны цэахилгаан станцын үнс, шааргын материал болон хаягдал цаасаар дулаан тусгаарлах материал хийх судалгааны ажлын үр дүнгээс

Хэвлэлийн нэр: "Эрчим хүч & engineering" сэтгүүл

Зохиогч:  Ц.Жамбалсамбуу

Хамтран зохиогч: [Ч.Даваасамбуу:M.HS03],[Ц.Жамбалсамбуу:M.TP02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-05-22

Хуудас дугаар: 35-41

Өгүүллийн хураангуй: "Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын дулаалгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи, үйлдвэрлэл" сэдэвт эрдэм шинжилгээний инновацийн ажлаар хаягдал цаас, модны үртэс, цахилгаан станцын үнсийг ашиглан барилгын материал хийх технологийг боловсруулж, ханын блок хийх хагас автомат төхөөрөмж зохион бүтээж, материалын механик ба дулааны үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох төхөөрөмжүүдийг хийж туршилт явуулсан нь үр дүнтэй болж 2013 оны улсын эрдэм шинжилгээний ажлын уралдаанд шалгарч, шагналтай байранд орсон юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Үнс түүний бүтэц #Утааны хийн бүтэц #Шаталтын процесс

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Жамбалсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020