Автомашины замд алхамт хөдөлгүүр суурилуулж түүнээс цахилгаан энерги гарган авах

Хэвлэлийн нэр: Ногоон эрчим хүч 2015 бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч:  М.Баттулга

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-21

Хуудас дугаар: 231

Өгүүллийн хураангуй:

Шинэ технологи ашиглан байгальд ээлтэй  энергийн эх үүсвэр гаргаж авах аргыг боловсруулав. Төвлөрсөн дэд бүтэцтэй Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнийг ашиглаж цахилгаан энерги гарган авах боломж байна. Бид энэ судалгааныхаа ажлаар зохиосон төхөөрөмжөө танилцуулж, харьцуулалт хийсний үндсэн дээр дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой шинэ хийцийг санал болгож байна. Ингэснээр бид байгаль орчинд учруулж байгаа сөрөг нөлөөг эрчимтэй багасгах боломжтой.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #генератор #Тавцан #машин #зам

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020