Эксергетический анализ и эффективность комбинированной системы теплоснабжения с термотрансформаторами на фреоне

Хэвлэлийн нэр: Энергетика и теплотехника

Зохиогч:  П.Бямбацогт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-02-11

Хуудас дугаар: 102–108

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: П.Бямбацогт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020