Math formula

Хэвлэлийн нэр: 1st graduation Android basic course

Зохиогч:  Ж.Оргил

Хамтран зохиогч: [Ц.Солонго:J.IT31],[Ц.Эрдэнэсайхан:J.IN17]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-06-15

Хуудас дугаар: 70

Өгүүллийн хураангуй: Математик тооцоог хийх тооны машиныг Андройд үйлдлийн системд зориулан программчлалын Жава хэл дээр бичсэн

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ж.Оргил

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020