ДЦС-ын үнсэн сан түүний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл

Хэвлэлийн нэр: Их Монгол улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойд ШУТИС-ийн эрдмийн чуулган

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-12-01

Хуудас дугаар: 0,2

Өгүүллийн хураангуй: ДЦС-ын үнсэн сан түүний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019