Mobile Platforms Overview and Perspectives in the Context of Localization

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, №6/129, МУШУТИС

Зохиогч:  Ч.Мөнхнасан

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-05-01

Хуудас дугаар: 69-74

Өгүүллийн хураангуй: This paper presents the result of a study for solving some of the problems associated with the support of local language scripts on mobile devices using Pango—an open source library for text layout and rendering with an emphasis on internationalization [3]. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #context of localization #Mobile development platforms

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Мөнхнасан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020