Потери в электрических сетях и пути их сокращения

Хэвлэлийн нэр: Доклады Сибирского отделения Академии Наук Высшей школы

Зохиогч:  Д.Содномдорж

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2003-05-01

Хуудас дугаар: 7

Өгүүллийн хураангуй: Потери в электрических сетях и пути их сокращения

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Содномдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019