Crystal structure of zinc oxide nanoparticles

Хэвлэлийн нэр: 4th International conference on Chemical Investigation and Utilization of Natural Resources, Ulaanbaatar, Mongolia

Зохиогч:  Г.Цэрмаа

Хамтран зохиогч: Enkhtuya Turtogtokh, Tsermaa Galya, Janbolat Ashim Javkhlantugs N

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-07-07

Хуудас дугаар: 76

Өгүүллийн хураангуй: This study is focused on zinc oxide nanoparticles has been synthesized by hydrothermal method using ammonia and zinc chloride.  

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #PCCS

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Цэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020