Байгууллагад хүний нөөцийн мэдээллийн системийг нэвтрүүлэх боломж

Хэвлэлийн нэр: Тээврийн менежмент, логистик

Зохиогч:  А.Аюуш

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-04-22

Хуудас дугаар: 66

Өгүүллийн хураангуй: Мэдээллийн систем

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: А.Аюуш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019