Чанарын дээшлэлт өртгийн өсөлтөнд хүргэдэг.

Хэвлэлийн нэр: Барилга хөгжил сэтгүүл

Зохиогч:  Б.ОЮУНЧИМЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-08-15

Хуудас дугаар: 41-42

Өгүүллийн хураангуй:  Чанарын дээшлэлт өртгийн өсөлтөнд хүргэдэг зүй тогтол ёсоор цаашид барилгын үнэ өснө. (Хөрөнгө үнэ цэнэтэй болно.) Барилгын үнэ өсөхийн хэрээр эргээд үл хөдлөх хөрөнгийн татвараар дамжин улсын төсөвт төвлрөх хөрөнгий хэмжээ өснө.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нэгжийн норм #томсгосон норм

Өгүүлэл нэмсэн: Б.ОЮУНЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019