1980-аад он хүртлэх Монголын графикийн хөгжлийг тоймлоход

Хэвлэлийн нэр: Nomadic studies 16(23)

Зохиогч:  Ш.ЦЭВЭЭНДОРЖ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-12-01

Хуудас дугаар: 19-25

Өгүүллийн хураангуй: Монгол нутагт орших хадны зургаас эх авсан график дүрслэл нь хөрөг, плакат, төмөр, мод, хулдаасан бар зэрэг олон төрлөөр хөгжиж ирэх явцад зураач, урчуудын дунд алдаа дутагдал ололт амжилт байсныг тодорхой жишээ баримтаар харууллаа.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хадны зураг #хөрөг #чулуун болон хулдаасан бар #плакат

Өгүүлэл нэмсэн: Ш.ЦЭВЭЭНДОРЖ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020