Основные принципы формирования терминологии

Хэвлэлийн нэр: Вопросы гуманитарных наук М

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2008-03-13

Хуудас дугаар: C-120-123

Өгүүллийн хураангуй: Основные   принципы формирования  терминологии

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020