Өндөр хүчдэлийн ЦДАШ-ын хүчдэлийн тархалт

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч @ engineering сэтгүүл

Зохиогч:  Я.Содбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-05-18

Хуудас дугаар: 20

Өгүүллийн хураангуй: Өндөр хүчдэлийн ЦДАШ-ын хүчдэлийн тархалт.............................................
..............................................................................................................

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #өндөр хүчдэл #тархалт #цахилгаан

Өгүүлэл нэмсэн: Я.Содбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020