“Хэлц үг эхийн түвшний үгийн сангийн нэгэн өвөрмөц холбох хэрэглүүр болох нь” (орос, монгол хэлний баримт дээр)

Хэвлэлийн нэр: "Эрдэм судлал - 2013" багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч:  Г.Уранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-05-03

Хуудас дугаар: 99-101

Өгүүллийн хураангуй: Өгүүлэлд эхийн түвшний үгийн сангийн нэгэн өвөрмөц холбох хэрэглүүр болох хэлцийг утга, үүргийн талаас  нь орос, монгол хэлний баримт дээр тулгуурллан судалсан.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хэлц үг #утга #холбох хэрэглүүр #үүрэг #эх

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Уранчимэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020