Квант бүтцүүд: Нанокластер ба квант цэг

Хэвлэлийн нэр: Физикийн боловсрол сэтгүүл №25

Зохиогч:  Г.Цэрмаа

Хамтран зохиогч: Г.Цэрмаа, Г.Батдэмбэрэл, Ш.Чадраабал

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-15

Хуудас дугаар: 9-13

Өгүүллийн хураангуй: Материалын хэмжээс ба хэмжээ нь метр, сантиметрын  том буюу макро хэмжээнээс аажмаар багасаж маш бага хэмжээнд очиход шинж чанар нь эхлээд адил байснаа 100 нм-ээс бага хэмжээнд очиход өөрчлөгдөж эхэлнэ. Хэрэв нэг хэмжээс нь нанохэмжээс рүү багасаж, нөгөө 2 хэмжээс нь том хэвээр байвал энэ бүтцийг квант нүх гэнэ. Харин  2 хэмжээс нь багасаж, нэг нь том хэвээр байвал энэ бүтцийг квант утас гэнэ. Энэ процессын туйлын тохиолдолд 3 хэмжээс нь нанохэмжээнд багасвал квант цэг гэж нэрлэнэ. Шинж чанарын өөрчлөлт хэт жижиг мужийн квант физикийн шинж чанарыг илэрхийлдэг учраас эдгээрийг квант бүтэц гэж нэрлэдэг байна. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #квант цэг #Квант утас #квант нүх #нанокластер

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Цэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020