БНМАУ-ын зарим төрлийн бэлчээрийн хөрсний эрдсийн хангамжийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Микроэлемент судлаачдын II зөвөлгөөн эмхтгэл

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1987-05-12

Хуудас дугаар: 0,2

Өгүүллийн хураангуй: БНМАУ-ын зарим төрлийн бэлчээрийн хөрсний эрдсийн хангамжийн судалгаа  

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020