To the spell checking problem for Mongolian language

Хэвлэлийн нэр: ICCST 2013 Conference Proceedings

Зохиогч:  Б.Батзолбоо

Хамтран зохиогч: Khuder.A

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-10-04

Хуудас дугаар: 45

Өгүүллийн хураангуй: To the spell checking problem for Mongolian language

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Батзолбоо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020