The Charging Mechanisms of Termination Services in Era NGN

Хэвлэлийн нэр: International conference on Knowledge Based Industry 2011

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч: [Н.Мөнхөө:J.IM07]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-07-02

Хуудас дугаар: 538 page, 520-525p

Өгүүллийн хураангуй: Номноос шивж оруулах

The Charging Mechanisms of Termination Services in Era NGN. /Ts.Baljinnyam, B.Tungalag, N.Munkhuu. //International conference on Knowledge Based Industry 2011. Ulaanbaatar.Mongolia. July 06-07, 2011. 538 page, 520-525p.

The Charging Mechanisms of Termination Services in Era NGN. /Ts.Baljinnyam, B.Tungalag, N.Munkhuu. //International conference on Knowledge Based Industry 2011. Ulaanbaatar.Mongolia. July 06-07, 2011. 538 page, 520-525p.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Transport interconniction #PSTN #All IP #Convergence #NGN

Хавсаргасан файл:

tsbaljinnyam@yahoo.com

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020