Signature-Based Malware Detection Using Win32 API Calls

Хэвлэлийн нэр: International Conference on "Development of Technology and Technique", 2011

Зохиогч:  С.Байгалтөгс

Хамтран зохиогч: Erdenebat.Ch

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-04-25

Хуудас дугаар: 12-15

Өгүүллийн хураангуй: Signature-Based Malware Detection Using Win32 API Calls

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Байгалтөгс

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019