Fuel additive experiment on gasoline engine

Хэвлэлийн нэр: ICAME-2012 Ulaanbaatar Mongolia

Зохиогч:  Н.Гомбосүрэн

Хамтран зохиогч: [Б.Баярсүрэн:G.CE03],[Б.Батмөнх:G.CE02],[Г.Цогтжаргал:G.CE06],[Ц.Нямдулам:G.CE04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-06-28

Хуудас дугаар: 774

Өгүүллийн хураангуй:

This paper focuses the fuel additive influence of the exhaust gas and fuel consumption of used car engines.

Өгүүллийн төрөл: IEEE индекстэй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #dipetane #Fuel additive

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Гомбосүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020