Фотоны кристалл-оптик хэт тор

Хэвлэлийн нэр: Физикийн боловсрол сэтгүүл

Зохиогч:  Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Хамтран зохиогч: Г.Цэрмаа,Ш.Чадраабал

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-06-17

Хуудас дугаар: 10-14

Өгүүллийн хураангуй: XX зууны 80-аад оноос эхлэн фотоны кристалл (photonic crystal) хэмээх нэр томьёо гарч орчин үеийн физик, техникт хэт торыг амжилттайгаар хэрэглэж байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #фотоны кристалл #нанотехнологи

Өгүүлэл нэмсэн: Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020