Research on the slip ring asynchronous motor's start-up system

Хэвлэлийн нэр: Energy industry development and ecology Соёмбо принтинг

Зохиогч:  Д.Өлзий-орших

Хамтран зохиогч: [Б.Сэргэлэн:M.TD08],[З.Цэрэндорж:M.HV01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-05-26

Хуудас дугаар: 106-108

Өгүүллийн хураангуй: Energy industry development and ecology нэртэй олон улсын ЭШ-ний бага хуралд өгүүлэл хэвлүүлсэн

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: Д.Өлзий-орших

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020