Нүүрстөрөгч, Нүүрстөрөгчийн нанохоолой

Хэвлэлийн нэр: Физикийн боловсрол сэтгүүл №21

Зохиогч:  Г.Цэрмаа

Хамтран зохиогч: Г.Цэрмаа, Г.Батдэмбэрэл, Ш.Чадраабал

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-04

Хуудас дугаар: 11-14

Өгүүллийн хураангуй:

  Нүүрстөрөгчид хэд хэдэн аллотроп  төлөвүүд  байдаг бөгөөд эрс өөр шинж чанартай хэд хэдэн элементүүдийг үүсгэдэг байна. Эдгээр нь алмаз, графит (бал чулуу), карбин юм. Сүүлийн жилүүдэд нүүрстөрөгчийн шинэ өөрчлөлтүүд (модификац) гарсан нь фуллерен, нүүрстөрөгчийн нанохоолой, графен болно. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нүүрстөрөгч #карбин #алмаз #бал чулуу #аллотроп #фуллерен

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Цэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020