Antibacterial activity of some medicinal plant extracts of Mongolia

Хэвлэлийн нэр: International Symposium, “Medicinal plant and natural product research. Traditional and modern aspects” Ulaanbaatar, Mongolia

Зохиогч:  Ц.Энхтуул

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-09-21

Хуудас дугаар: 48-49

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Энхтуул

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020