Method development to control the identity of reproduction print

Хэвлэлийн нэр: Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №1/148 2014

Зохиогч:  Д.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч: [Б.Цолмон:I.LI13],[Ү.Батжаргал:I.LI14]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-05-01

Хуудас дугаар: 149

Өгүүллийн хураангуй: Method development to control the identity of reproduction print, Method development to control the identity of reproduction print

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #control #quality of print #indentity

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020