Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн технологийн процессын автомат удирдлагын системийн үндсэн чиглэл, автоматикийн техник хэрэгслийн өнөөгийн түвшин

Хэвлэлийн нэр: ЭХИС - ийн 40 жилийн ойд: Э/Ш-ний бага хурал

Зохиогч:  Ц.Жамбалсамбуу

Хамтран зохиогч: [Д.Түвшинбаатар:M.TP03]

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-04-10

Хуудас дугаар: 6 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн технологийн процессын автомат удирдлагын системийн үндсэн чиглэл, автоматикийн техник хэрэгслийн өнөөгийн түвшин 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Жамбалсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020