Тээрмийн дагуул хүрдэн дэх нунтаглагч биеийн цохилтын хүчийг тодорхойлох нь

Хэвлэлийн нэр: International Conference ''Enjineering problems in agriculture and industry

Зохиогч:  Г.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-06-04

Хуудас дугаар: 345

Өгүүллийн хураангуй: Тээрмийн судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019