“Төрийн зүтгэлтний дүр төрхөд илтгэх чадвар нөлөөлөх нь”

Хэвлэлийн нэр: ХИДСК Эрдэм шинжилгээний эмхтгэл №4

Зохиогч:  Б.Долгор

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-02-08

Хуудас дугаар: 65-74

Өгүүллийн хураангуй:

 


Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #риторика

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Долгор

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020