Ачааллын судалгаа, статистик боловсруулалт

Хэвлэлийн нэр: МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. №11/144.

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч: [П.Нямсүрэн:J.TC14]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-05-15

Хуудас дугаар: 260 х., 167-174х

Өгүүллийн хураангуй:

“Ачааллын судалгаа, статистик боловсруулалт”. /Ц.Балжинням, П.Нямсүрэн. //МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл.  №11/144. УБ, 2013, 260 х., 167-174х

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #багцын алдагдал #чанарын менежмент #Ачаалал #хариу өгөх хугацаа

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020