Төрийн байгууллагуудын вэбсайтад тавигдах шаардлага, стандартын хэрэгжилтийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.ГАНБАТ

Хамтран зохиогч: Д.Билгүүнбаяр

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-03-07

Хуудас дугаар: 25

Өгүүллийн хураангуй: Стандартчилал хэмжилзүйн газраас “Төрийн байгууллагын вэбсайтын стандарт”-ыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан түүний хэрэгжилтийг тодорхойлох зорилготойгоор энэхүү судалгааны ажлыг хийсэн.


Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #төрийн байгууллага #стандарт #веб

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.ГАНБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020