УТАСГҮЙ МЭДРҮҮРИЙН СҮЛЖЭЭНД СУУРИЛСАН ЧИХРИЙН ШИЖИН ӨВЧНИЙ ХЯНАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДОХИО БОЛОВСРУУЛАЛТАНД

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС ЭШБ

Зохиогч:  Н.ЧУЛУУНБААТАР

Хамтран зохиогч: Н.Чулуунбаатар,Д.Эрдэнэчимэг,Т.Амартүвшин

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-15

Хуудас дугаар: 1

Өгүүллийн хураангуй: Утасгүй мэдрүүрийн сүлжээ (УМС буюу WSN – Wireless sensor network)-г хэрэглэх судалгааны нэг гол чиглэл бол анагаах ухааны салбарт эрүүл мэндийн хяналтыг хийхэд ашиглах юм. Чихрийн шижинтэй өвчтөний хөлний хүндрэлийг эрт илрүүлэхээр УМС-ний термограф дүрсийн дохио боловсруулалтын судалгааны шийдлүүд, түүний туршилтын үр дүнгүүдийг нэгтгэн өвчтөний хөлний хүндрэлийг эрт илрүүлэх хяналтын төхөөрөмж хийх техник болон програм хангамжийн шийдлийг гаргахад хэрэглэсэн болно. Термограф дүрсийн боловсруулсан мэдээллийг УТМ-ээр дамжуулах шийдлийг энэхүү өгүүлэлд тусгалаа

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #дулааны камер #термограф #утасгүй дамжуулалт #Чихрийн шижин өвчний хүндрэл

Өгүүлэл нэмсэн: Н.ЧУЛУУНБААТАР

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020