АКСОНОМЕТР ПРОЕКЦОД ТОЙРОГ ОНЦГОЙ ХЭЛБЭРТЭЙ ДҮРСЛЭГДЭХ ТОХИОЛДОЛ

Хэвлэлийн нэр: "Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл" МЗЗН, Архитектурын салбар

Зохиогч:  С.Золжаргал

Хамтран зохиогч: [Д.БАТТОГТОХ:A.ED03],[Б.ЖИГЖИД:A.ED09],[С.Золжаргал:A.ED48]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-30

Хуудас дугаар: 3

Өгүүллийн хураангуй:

Тойрог, огторгуйн координатын систем ба аксонометрийн проекцлолын чиглэлтэй харьцангуй ямар байршилтай үед тойрог юм уу шулуун (хэрчим) болж дүрслэгдэх тохиолдолыг стандарт аксонометр бүрт тодорхойлсон.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #эпюр #мөрийн гурвалжин #проекцлолын чиглэл #хэрчим #байршил

Өгүүлэл нэмсэн: С.Золжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020