Ресурсы для проведения образовательных программ

Хэвлэлийн нэр: Международная научно-практическая конференция ''Двадцать шестые Международные Плехановские чтенияв Монголии»

Зохиогч:  А.БОЛОРМАА

Хамтран зохиогч: [Б.Энхтуяа:D.BA04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-27

Хуудас дугаар: 51-57

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #расходы #реализация учебной программы #благоприятные условия #финансовое состояние

Хавсаргасан файл:

abela1209@yahoo.com

Өгүүлэл нэмсэн: А.БОЛОРМАА

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020