• Монгол улсын сүү, цагаан идээний үйлдвэрлэлийн технологийн хөгжлийн зарим төсөөлөл

Хэвлэлийн нэр: Хүнс ба хүнс, №01

Зохиогч:  Л.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-02-11

Хуудас дугаар: 7-10

Өгүүллийн хураангуй:

Монгол улсын сүүний аж үйлдвэрийн технологийн хөгжлийг нэгдүгээрт, бэлчээрийн малын сүүний нөөцийг харгалзсан чиглэл, хоёрдугаарт, хот, суурин газрын үйлдвэрлэл гэж ангилан авч үзэж, чиглэл тус бүрээр хөгжлийн төсөөлөл боловсруулав. Орон нутагт  сүүний нөөцийг зах зээлийн эргэлтэд оруулахын тулд технологийн зэрэгцээ логистикийн сүлжээний хөгжлийн асуудал тулгамдаж байгааг  судалгаагаар илрүүлж, загвар-төсөөлөл  боловсруулав. Харин хот, суурин газрын хүн амын тоо, насны бүлэг, онцлог, амьжиргааны түвшинг харагалзан сүү, цагаан идээний нэр төрлийг бүлэглэж, зохицуулах үйлчлэл бүхий бүтээгдэхүүний технологийн чиглэл-загварыг санал болгов.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #зөөлөн бяслаг #тослог #ариутгасан сүү #хуурай #хатуу #логистик #өтгөрүүлсэн #Уураглаг #идээ #эсэг #Өндөр технологи

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020