Из истории Китайских мигрантов

Хэвлэлийн нэр: http://www.demoscope.ru/Demoscope. Weekly/,

Зохиогч:  Н.Галиймаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-04-20

Хуудас дугаар: №311

Өгүүллийн хураангуй: Автором сделена попытка выявить препосылки, причины китайских мигрантов в Монголии.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #китайские мигранты

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Галиймаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020