Enterprise Architecture Development Strategy in High education

Хэвлэлийн нэр: International Conference EICTHE-2011, Emerging ICTs in Higher Education PROCEEDINGS

Зохиогч:  Б.Батзолбоо

Хамтран зохиогч: [Б.Мөнхбуян:D.IS05],[Ц.ГАНБАТ:D.IS01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-05

Хуудас дугаар: 22

Өгүүллийн хураангуй: Enterprise Architecture Development Strategy in High education

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Батзолбоо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020