Өнгөт сорьцын цаас

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №4/116 2010

Зохиогч:  Д.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-09-15

Хуудас дугаар: 121-123

Өгүүллийн хураангуй: Орчин үед янз бүрийн түвшинд өнгөт шүрших принтерийг өргөн хэрэглэж байна. Гэвч өнгөтэй чанартай зүйлээ хэвлэх цаасааа зөв сонгохгүй байх тохиодолд ихэнх хүмүүсд гардаг үүнд туслах, мөн ink jet цаасны шинж чанарын талаар бичсэн өолно

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020