Олон улсад дуудлага зүй заах түүхэн хөгжил ба чиг хандлага

Хэвлэлийн нэр: Доктор, профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит “Монгол орны хөгжилд мэдээллийн технологийн гүйцэтгэх үүрэг - 2014” сэдэвт багш, эрдэмтэн судлаачдын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Б.Арваазана

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-04-01

Хуудас дугаар: 28

Өгүүллийн хураангуй:

Манай орны англи хэлний сургалт нь улам бүр боловсронгуй болж байгаа хэдий ч сайжруулах асуудлууд байсаар байна. Нэн ялангуяа их, дээд сургуулиудын англи хэлний сургалтын хөтөлбөр, стандарт нь нэгдсэн ойлголт байхгүй, сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах арга техник нь хоцрогдсон байгаагаас болж сургалтын чанар орчин үеийн эрэлт хэрэгцээнд нийцэхгүй байгаа байдал илүүтэй ажиглагдах болжээ.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #технологи #сегментал #арга #сургалт

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Арваазана

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019