Цөсний чулуунаас ангижрах альтернатив боломж

Хэвлэлийн нэр: "Эрүүл мэнд лавлах" сэтгүүл 2015 №6/34

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-28

Хуудас дугаар: 31

Өгүүллийн хураангуй: Сүүлийн арав гаруй жилийн турш амжилттай хийж үр дүнгээ үзэж байгаа аргуудын нэг болох цөсний хүүдийд ургасан чулуунаас мэс заслын биш аргаар ангижрах боломжийг бодит үр дүнгүүдээс үндэслэн бичсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #мэс заслын биш арга #цөсний чулуу #үр дүн #альтернатив

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020