"Орчин үе ба цахим сургалтын тухай"

Хэвлэлийн нэр: "Эрдэм шинжилгээний бичиг" ШУТИС-КтМС

Зохиогч:  Г.ЭНХБААТАР

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-05-23

Хуудас дугаар: 45-47

Өгүүллийн хураангуй:

Манай зууны мэдээлэл технологи, интернэтийн үсрэнгүй хөгжил хүмүүсийн үйл ажиллагааны олон хэлбэрийг, түүний дотор сурах, сургах чиглэлд төрөл хэлбэрийг өргөжүүлэн, хялбаршуулж буйгийн жишээ бол Цахим Сургалт юм. Цахим Сургалт сүүлийн үед олонтаа хэлцэгдэн, яригдаж, туршигдан улмаар танхимын сургалтыг гүйцээн баяжуулсан, ирээдүйд баримжаалсан сургалтын орчин үеийн арга хэлбэр болон зөвшөөрөгдөж эхэллээ.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Зайны сургалт

Өгүүлэл нэмсэн: Г.ЭНХБААТАР

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020