Computational Efficiency of Intermolecular Gene Assembly

Хэвлэлийн нэр: Workshop on Language Theory of Biocomputing, Kingston, Canada

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч: [И.Цэрэн-Онолт:J.SW42],Remco Loos,Ion Petre

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-08-16

Хуудас дугаар: 39-49

Өгүүллийн хураангуй: We investigate here the computational efficiency of gene rearrangement found in ciliates (unicellular organisms). We show how the so-called guided recombination systems, which model this gene rearrangement, can be used as problem solvers. Specifically, these systems can uniformly solve SAT with time complexity O(n ˙ m) for a Boolean formula of m clauses over n variables.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Gene assemly in ciliates #SAT

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020