Элэгдэлд тэсвэртэй бүрхүүлийг гаргаж авах плазмын пургиулалтын технологийн горимыг тодорхойлон оновчлох нь

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн ЭШБ

Зохиогч:  Г.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч: Д.Чулуунцэцэг

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-09-12

Хуудас дугаар: 7-10

Өгүүллийн хураангуй: Плазмын судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020